พช.ศรีสงคราม ติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ ปี 2561

เข้าชม 6 ครั้ง

✅วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

✅ นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นายเพียว ศิริวงค์ นว.พช.ชำนาญการ ติดตามและเยี่ยมเยียน กลุ่มอาชีพจากโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 กลุ่มทอเสื่อบ้านคำไฮ หมู่ 8 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จากการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จากเดิมผลิตเพียงเสื่อกก ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หมวกกก กระเป๋ากก และกำลังพัฒนาหมวกคาวบอย(กก) มุ่งเป้าที่กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ

(Visited 6 times, 1 visits today)