พช.ศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอศรีสงคราม ครั้งที่ 1/2562

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น.

นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอศรีสงคราม ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 109 กองทุน

✅โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้

1)เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ โดยนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม และพัฒนาการอำเภอฯ

2)สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ อำเภอศรีสงคราม ประจำปี 2561

3)สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ(300,000 บาท)

4)สรุปผลการดำเนินงานชมรมสวัสดิการกองทุนหมู่บ้านอำเภอศรีสงคราม

5)การจัดงานรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านอำเภอศรีสงคราม “กทบ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 1”

(Visited 5 times, 1 visits today)