พช.ศรีสงคราม ร่วมประชุมประจำเดือนพัฒนาการอำเภอฯ ครั้งที่ 1/2562

เข้าชม 7 ครั้ง

วันนี้ (31 ม.ค.2562)เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสพจ.นครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

^^นายประสาท ทัศคร หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ / ฝ่าย/ พัฒนาการอำเภอ / นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำเดือน มกราคม 2562 (ครั้งที่ 1/2562)

^^เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรมฯ/จังหวัดนครพนม และกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562

ในการนี้นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยนายเพียว ศิริวงค์ นว.พช.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมฯ

(Visited 7 times, 1 visits today)