ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอศรีสงคราม

สารคดีสั้น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
บ้านสามผง หมู่ที่ 9 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

(Visited 39 times, 1 visits today)