ขับเคลื่อนงานปี ๒๕๖๑

๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสมเด็จ ร่วมประชุมประจำเดือนผู้นำอาสาพัฒนาชมชุนทั้ง ๘ ตำบล เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

(Visited 19 times, 1 visits today)