นักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวชรัญดา คำนันดา นักวิชการพัฒนาชุมชน ให้คำแนะนำ ชี้แจง แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติ ในการยื่นเอกสารสมัครสมาชิกสตรี ทั้งประเภทองค์สตรี และประเภทบุคคล พร้อมทั้งการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒมาบทบาทสตรีประเภทหมุนเวียน(เงินกู้) ประเภทอุดหนุน(ให้เปล่า) ณ สพอ.ศรีเมืองใหม่ ที่ว่าการอำเภอชั้น 2 จังหวัดอุบลราชธาน

นักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวชรัญดา คำนัน [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 3/2562

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุน [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ ชี้แจงการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ ชี้แจงการเขียนโครงก [...]
อ่านเพิ่มเติม