@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ 🎀🎀บรรยากาศเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอศรีเมืองใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ และนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ ร่วมกิจกรรม พบปะ ให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ กลุ่มOTOP พ่อค้า แม่ค้า จำนวน 35 ร้าน ณ ลานตลาดประชารัฐฯ ข้างที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ 🎀🎀บรรยากาศเปิดตลาด [...]
อ่านเพิ่มเติม

4 พ.ย.62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ ฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมีวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในไตรมาส ที่ 1 เช่นการเตรียมพื้นที่เป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสำรวจพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 63 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP QD ฯลฯ โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

4 พ.ย.62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าอำเภอศรีเมืองใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเป็นแนวคิดของนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ ในการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิต OTOP ผ้าขาวม้า แปรรูปเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและเกิดรายได้แก่ชุมชน และเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอศรีเมืองใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

9 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอศรีเมืองใหม่ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

9 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใ [...]
อ่านเพิ่มเติม

7 ต.ค. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กพสต.หนามแท่ง จัดประชุมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ตำบลหนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

7 ต.ค. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาว [...]
อ่านเพิ่มเติม

8 ต.ค. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กพสต.ดอนใหญ่ จัดประชุมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี โดยมีนายธีรัฒน์ วงศ์ดวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนใหญ่เหนือ ม.2 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

8 ต.ค. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาว [...]
อ่านเพิ่มเติม

2 ต.ค. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายเมธี สลักคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีเมืองใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อรับทราบนโยบาย และชี้แจง ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนของสพอ.อำเภอศรีเมืองใหม่ในปีงบประมาณ 2563 ฯลฯ โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

2 ต.ค. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาว [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน1 ตุลาคม ^😃😃 ครบรอบ 57 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สพอ.ศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

26 ก.ย. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสาวเพ็ญศรี จุมพล พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กพสต.สงยาง จัดประชุมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรียุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานในโครงการ ณ อบต.สงยาง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

26 ก.ย. 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยนางสา [...]
อ่านเพิ่มเติม