การประชุมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 14 ครั้ง

อำเภอศีขรภูมิ ดำเนินการประชุมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ในวันที่ 7 กุมภาพนธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสันติสุข ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ โดยมี นายอำเภอศีขรภูมิและคณะกรรมการร่วมพิารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 30 โครงการ

(Visited 14 times, 1 visits today)