เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านมอบเงินสมทบซ่อมบ้านพักโบราณฯ

เข้าชม 8 ครั้ง

ร.ต.อ.นครินทร์ เกตุสิริ นายอำเภอศีขรภูมิ รับมอบเงินสมทบซ่อมบ้านพักโบราณฯ จากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ในวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักโบราณ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

SANYO DIGITAL CAMERA
SANYO DIGITAL CAMERA
(Visited 8 times, 1 visits today)