ประชุมสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 10 ครั้ง

อำเภอศ่ีขรภูมิ ดำเนินการประชุมปราชญ์ชุมชนในวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานสัมมาชีพ ปี ๒๕๖๑

(Visited 10 times, 1 visits today)