พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน

เข้าชม 4 ครั้ง

ร.ต.อ.นครินทร์ เกตุสิริ นายอำเภอศีขรภูมิ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลคาละแมะ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยมีราษฎรในหมู่บ้านตลาดพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

(Visited 4 times, 1 visits today)