นายสุบิน ปาเวียง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีบุญเรือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู