วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 น.ส.สุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ในวันปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีบรรพต

(Visited 47 times, 1 visits today)