12 ตุลาคม 2562 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมการดำเนินโครงการ OTOP นวัตวิถีบ้านขาม และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง โดยนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง นายสมชาย เกลี้ยงนิล นายอำเภอศรีนครินทร์ พัฒนาการอำเภอทั้ง 11 อำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ

(Visited 8 times, 1 visits today)