ประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยมีนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

(Visited 22 times, 1 visits today)