นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนการพัมนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยท [...]

อ่านต่อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ สพจ.พัทลุง ติดตามการดำเนินงาน การอัพโหลด ข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 ณ สพอ.ศรีบรรพต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ สพจ.พัทลุง ติดตามการดำเนินงาน การ [...]

อ่านต่อ

นายประสิทธิ์ สมุหเสนีโต นายำอเภอศรีบรรพต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายประสิทธิ์ สมุหเสนีโต นายำอเภอศรีบรรพต ประชุมคณะกรรมก [...]

อ่านต่อ

นายอาทร อร่ามวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ฯ สพจ.พัทลุง ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 30 หมู่บ้าน

นายอาทร อร่ามวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ฯ สพจ.พัทลุง ได้ [...]

อ่านต่อ

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต และหัวหน้าส่วนราชการ ดำเนินกิจกรรม นายอำเภอเยี่ยมบ้าน ยามเย็น

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต และหัวหน้าส่ [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการเด่น ประจำปี 2561

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะท [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประสานงานและร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ม.4 ต.ตะแพน

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประสานงานและร่วมปร [...]

อ่านต่อ

นายสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมอำเภอศรีบรรพต

นายสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต ประชุมหัวหน้าส่ [...]

อ่านต่อ

นายสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

นายสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต ประชุมเจ้าหน [...]

อ่านต่อ