นายเสรี จิตรเวช หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.พัทลุง และนักวิชาการฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

นายเสรี จิตรเวช หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานเปิด ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จ.พัทลุง

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานเป [...]

อ่านต่อ

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีบรรพต

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพตและหัวหน้าส่ว [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ศรีบรรพต ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหัสคุณ

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ศรีบรร [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ศรีบรรพต ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ SSG

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ศรีบรร [...]

อ่านต่อ

นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุม ผู้ลงทะเบียน เพื่อจำหน่ายสินค้าตามโครงการตลาดประชารัฐ อำเภอศรีบรรพต

นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยเจ้ [...]

อ่านต่อ