นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต ร่วมประชุมเช [...]

อ่านต่อ

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานในการประชุม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานใน [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม และ นางสาวธนยพร ข้างแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สพอ.ศรีบรรพต ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

นายเฉลิม ทับชุม และ นางสาวธนยพร ข้างแก้ว นักวิชาการพัฒน [...]

อ่านต่อ

นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต และเจ้าหน้าที่ ได้รับลงทะเบียนผู้ที่สนใจจำหน่ายสินค้า ตลาดประชารัฐ

นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต และเจ้าหน้าท [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ศรีบรรพต ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2561

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ศรีบรร [...]

อ่านต่อ

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต เป็นประธาน ใ [...]

อ่านต่อ

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยหัว [...]

อ่านต่อ