นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยนักวิชาการฯสพอ.ศรีบรรพต ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี ( กพ.สม.)

นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยนัก [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม พัฒนากร พร้อมด้วยเกษตรตำบล ผอ.รพสต.ตำบลตะแพน ร่วมประชุมการน้อมนำหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ สพอ.ศรีบรรพต พร้อ [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล ร่วมประชุมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ สพอ.ศรีบรรพต และป [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ สพอ.ศรีบรรพต พร้อมด้วยเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล ร่วมประชุมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ สพอ.ศรีบรรพต พร้อ [...]

อ่านต่อ

นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยหัวหน้า [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ปลัด อบต. และผู้นำ อช. ร่วมประชุมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

นายเฉลิม ทับชุม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ปลัด อบต. และผู้นำ [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ปลัด อบต. ผอ.รพสต. และผู้นำ อช. ร่วมประชุมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

นายเฉลิม ทับชุม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ปลัด อบต. ผอ.รพสต. [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ สพอ.ศรีบรรพต พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ปลัด อบต ผอ.รพ.สต.และผู้นำ อช. ร่วมประชุมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ สพอ.ศรีบรรพต พร้อ [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ สพอ.ศรีบรรพต พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ผอ.รพ.สต.และเกษตรตำบล ร่วมประชุมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ สพอ.ศรีบรรพต พร้อ [...]

อ่านต่อ