นายสรวิศ แก้วหัวไทร ปลัดอาวุโสอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานในการเปิดประชุม Way of life

นายสรวิศ แก้วหัวไทร ปลัดอาวุโสอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานในการเปิดประชุมอบรมครูฝึกระดับตำบล  Way of life การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ ห้องประชุมอำเภอศรีบรรพต  เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม  2560

(Visited 22 times, 1 visits today)