นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ศรีบรรพต ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทรน์ พระราชทาน

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ศรีบรร [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการฯ สพอ.ศรีบรรพต ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการฯ สพอ.ศรีบรรพต ร่วมประชุมคณะก [...]

อ่านต่อ

นายอาทร อร่ามวงศ์ นักวิชาการฯ สพจ.พัทลุง และนายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการฯ สพอ.ศรีบรรพต ร่วมประชุมการดำเนินงาน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

นายอาทร อร่ามวงศ์ นักวิชาการฯ สพจ.พัทลุง และนายเฉลิม ทั [...]

อ่านต่อ