นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอำเภอศรีบรรพต ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำ ปี 2560

นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยหัวหน้า [...]

อ่านต่อ

นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมเตรียมการพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยนาย [...]

อ่านต่อ

นายศิริพงค์ ศรีพยางค์ นายอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานในการเปิดการสาธิต โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

นายศิริพงค์ ศรีพยางค์ นายอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานในการเ [...]

อ่านต่อ

นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเดินร่วมกิจกรรม

นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยหัวหน้า [...]

อ่านต่อ

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ศรีบรรพต ร่วมประชุมประจำเดือน บ้านห้วยครก หมู่ที่ 4 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

นายเฉลิม ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ศรีบรร [...]

อ่านต่อ

นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต และเจ้าหน้าที่ฯ ประชุมการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวสุวรรณา สงนุ้ย พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต และนายเฉลิม  [...]

อ่านต่อ