หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นามอันเป็นมงคลของตำบลบ้านหลวง หมู่บ้านคลองลาว มีความเป็นมานับ 100 ปี  คำว่า  “บ้านหลวง” เป็นชื่อของหมู่บ้านเล็ก ๆ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และปลุกสร้างบ้านเรือนและทำมาหากินอยู่บนที่นาหลวง คือที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงอนุญาตให้ปลูกสร้างชาวบ้านทั่วไปเรียกหมู่บ้านเล็ก ๆ นี้ว่า “บ้านนาหลวง” ต่อมาเรียกสั้นๆ ว่า  “บ้านหลวง” เดิมเป็นหมู่ที่ 8 ของตำบลมารวิชัยจนกระทั้งเมื่อ พ.ศ.2522 ได้แบ่งแยกตำบลมารวิชัยเป็นสองตำบล จึงให้ตำบลที่แยกใหม่ว่า “ ตำบลบ้านหลวง” ตามชื่อหมู่บ้านอันเป็นมงคลนาม  อ่านต่อ

สถานที่สำคัญในตำบลบ้านหลวง  อ่านต่อ

 

(Visited 95 times, 1 visits today)