ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมประจำเดือนเพื่อวางแผนการดำเนินงานการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา

วันที่ 8  มกราคม  2563 นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒน [...]

ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมอาชีพทำไส้กรอกหมู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์

วันพุธที่   8   มกราคม  2563  นางสางพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน [...]