ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา

วันพุธที่  5  กุมภาพันธ์  2563  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวั [...]