ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมอาชีพทำ ผูกผ้า ตำบลบ้านหลวง

วันพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์  2563  นางสาวพัชรา ดำรงค์ [...]

ลงพื้นที่เพื่อขอเอกสารและหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการทำ “กิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 9 ตำบลบางนมโค

วันพุธที่  5 กุมภาพันธ์  2563  นางสาวพัชรา  ดำรงพิวัฒน์ [...]

ลงพื้นที่เพื่อขอเอกสารและหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการทำ “กิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเวียง

วันพุธที่  5 กุมภาพันธ์  2563  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒ [...]