ประเมิน กข.คจ หมู่ 7 ตำบลบางนมโค

วันที่ 21  ตุลาคม  2562 นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน  ดำเนินการประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาลและการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงิน หมู่ที่ 7  ตำบลบางนมโค  ณ ที่ทำการประธานกองทุน

(Visited 2 times, 1 visits today)