ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่  21 ตุลาคม 2562  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน  ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ขอรับเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ  2563  เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำโครงการ จำนวน  29 โครงการ  ณ ห้องประชุมเครือข่ายพัฒนาชุมชน

(Visited 3 times, 1 visits today)