ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

วันที่  18 ตุลาคม 2562  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  พร้อมทีมงานพัฒนา  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  หมู่ที่ 8  ตำบลหัวเวียง เพื่อไกลเกลี่ยเรื่องร้องเรียนเรื่องเงินสัจจะของสมาชิก  ณ ห้องประชุมเครือข่ายพัฒนาชุมชน

(Visited 2 times, 1 visits today)