ตลาดประชารัฐ

วันที่  17  ตุลาคม  2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หน้าหอประชุมอำเภอ ทุกวันพฤหัสบดี  ผู้ประกอบการ 8 ราย ยอดจำหน่าย 15,470 บาท

(Visited 3 times, 1 visits today)