ขับเคลื่อนกองทุนสตรี

วันที่  17  ตุลาคม   2562  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  ด้วย นางสาวรุ่งรัตน์  พณิชตระกูลพันธ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมอาชีพตะกร้าหวาย ตำบลเจ้าเสด็จ  ผู้เข้าร่วม จำนวน  20 คน ณ ศาลา SML หมู่ที่ 5  ตำบลเจ้าเสด็จ  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 3 times, 1 visits today)