ประเพณีบำบวงบูชาพระแม่โพสบ ณ หมู่ ๑๒ ต.บ้านโพธิ์

วันศุกร์ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีจอ นางสาวรุ่งรัตน์ พาณิชยตระกูลพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตำบลบ้านโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญเดือนสิบ ประเพณีบำบวงบูชาพระแม่โพสบ ณ หมู่ ๑๒ ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 15 times, 1 visits today)