ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน/คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

เข้าชม 21 ครั้ง

15 มค 61 เวลา 13.00 น. นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอสวี พร้อมด้วย นส วัฒนา มหาแก้ว พัฒนาการอำเภอสวี ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน/คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี ชั้น 2

(Visited 21 times, 1 visits today)