ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.)

เข้าชม 8 ครั้ง
  •              31 มค 61 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) โดยนางสุจิตรา อุสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสวี ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสตรีอำเภอสวี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำภอสวี

(Visited 8 times, 1 visits today)