นางบังเอิญ เพชระบูรณิน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสวรรคโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางบังเอิญ เพชระบูรณิน พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และแกนนำหมู่บ้าน /ผู้นำ/กลุ่ม/องค์กรบ้านโป่งมะขามให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม และนำเยี่ยมชมกิจกรรม ณ บ้านโป่งมะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

By sawankhalok วันที่ มิ.ย. 14, 2560

การคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางบังเอิญ เพชระบูรณิน พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และแกนนำหมู่บ้าน /ผู้นำ/กลุ่ม/องค์กรบ้านโป่งมะขามให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม และนำเยี่ยมชมกิจกรรม ณ บ้านโป่งมะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

[...]

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sawankhalok วันที่ 14 มิ.ย. 2560

การคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางบังเอิญ เพชระบูรณิน พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และแกนนำหมู่บ้าน /ผู้นำ/กลุ่ม/องค์กรบ้านโป่งมะขามให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม และนำเยี่ยมชมกิจกรรม ณ บ้านโป่งมะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sawankhalok วันที่ 13 มิ.ย. 2560

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่พ่อหลวง วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางบังเอิญ เพชระบูรณิน พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยนางสาวอรัญญา กันทะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรสนับสนุนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังไม้ขอนและตำบลวังพิณพาทย์ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sawankhalok วันที่ 14 มิ.ย. 2560

การคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางบังเอิญ เพชระบูรณิน พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และแกนนำหมู่บ้าน /ผู้นำ/กลุ่ม/องค์กรบ้านโป่งมะขามให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม และนำเยี่ยมชมกิจกรรม ณ บ้านโป่งมะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

[...]