23 – 26 กรกฏาคม 2561 ทีม สพอ.สว่างแดนดิน ได้นำผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม การฝึกอบรมนักเล่าเรื่องและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร

[...]

อ่านต่อ

23 มีนาคม 2561 : ทีมขับเคลื่อนตำบล จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2 บ้านดงต้อง ม.6 ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

[...]

อ่านต่อ

21 มีนาคม 2561 ทีมชุดปฏิบัติการตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2 บ้านค้อ ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จำนวนผู้เข้าร่วมฯ 70 คน

[...]

อ่านต่อ