ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ***คลิ๊กเพื่อเปิดไฟล์*** ประกาศ ผู้ชนะ เหลื่อมล้ำ ปี62

(Visited 48 times, 1 visits today)