26 กรกฎาคม 2561 สพอ.สว่างแดนดิน แจกพันธ์ปลาดุกให้แก่ครัวเรือนสัมมาชีพ ในโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้ครอบครัวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 695 ครัวเรือน

(Visited 48 times, 1 visits today)