23 – 26 กรกฎาคม 2561 ทีม สพอ.สว่างแดนดิน เข้าร่วมอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมฝึกอบรมนักเล่าเรื่องและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร

(Visited 44 times, 1 visits today)