ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 ทีม พช.สว่างแดนดิน นำคณะผู้นำชุมชน/ครัวเรือน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศึกษาดูงานบ้านปลาค้าว และ บ้านนาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

(Visited 168 times, 1 visits today)