26 กรกฎาคม 2561 สพอ.สว่างแดนดิน แจกพันธ์ปลาดุกให้แก่ครัวเรือนสัมมาชีพ ในโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้ครอบครัวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 695 ครัวเรือน

[...]

อ่านต่อ

23 – 26 กรกฎาคม 2561 ทีม สพอ.สว่างแดนดิน เข้าร่วมอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมฝึกอบรมนักเล่าเรื่องและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร

[...]

อ่านต่อ

ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 ทีม พช.สว่างแดนดิน นำคณะผู้นำชุมชน/ครัวเรือน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศึกษาดูงานบ้านปลาค้าว และ บ้านนาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

[...]

อ่านต่อ