4 พฤษภาคม 2561 นายมนตรี ฮมแสน หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร พร้อมนายธนธรณ์ เจริญชัยและ นางมุกดา บุตรละคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านท่าสะอาด ม.8 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พร้อมทีม พช. อ.สว่างแดนด

(Visited 96 times, 1 visits today)