10 เมษายน 2561 ทีมตำบลขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีประชาคม เวทีที่ 2 ณ บ้านโคกพุทธา ม.11 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

(Visited 134 times, 1 visits today)