23 มีนาคม 2561 : ทีมขับเคลื่อนตำบล จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2 บ้านหนองแสง ม.9 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

[...]

อ่านต่อ

23 มีนาคม 2561 : ทีมขับเคลื่อนตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2 บ้านดงต้อง ม.6 ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

[...]

อ่านต่อ

23 มีนาคม 2561 : นายวัชรากร แวงโสธรณ์ พอ.สว่างแดนดิน พร้อมด้วยนายธนธรณ์ เจริญชัย นว.พช.ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และนางวนิดา พรหมวิชัย ประชุมโครงการบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ณ บ้านท่าสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

[...]

อ่านต่อ

21 มีนาคม 2561 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เยี่ยมพบปะประชาชนในพื้นที่บ้านพันนา ม.1 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2

[...]

อ่านต่อ

13 มีนาคม 2561 อำเภอสว่างแดนดิน พร้อมทีมตำบลโพนสูง ร่วมเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านคำชน หมู่ 2 ตำบลโพนสูง อำเภอดสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 5 มีนาคม 2561 สพอ.สว่างแดนดิน ดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านนางัว หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 151 ราย แยกเป็น 1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 56 ราย 2.หัวหน้า/ผู้แทนครัวเรือน 95 ราย

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนพดล ไพฑูรย์ ีรองผู้ว่าฯจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมเวทีประชาคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 บ้านโพนงาน ม.9 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

[...]

อ่านต่อ