อำเภอสว่างแดนดิน ดำเนินโครงการขยายผลสร้างสัมมาชีพชุมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านโคกคอน ม.14 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน

(Visited 144 times, 1 visits today)