อำเภอสว่างแดนดิน ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนครให้กับ กพสต.ทุกตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน ชั้น 2

(Visited 40 times, 1 visits today)