อำเภอสว่างแดนดิน ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนครให้กับ กพสต.ทุกตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน ชั้น 2

[...]

อ่านต่อ

6 กุมภาพันธ์ 2561 : นายวัชรากร แวงโสธรณ์ พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน มอบหมายให้ นายภักดี พรมเมือง นว.พช.ชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านนาดอกไม้ ม.6 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

[...]

อ่านต่อ