นายวัชรากร แวงโสธรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสว่างแดนดินสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sawangdaendin วันที่ 25 ก.ค. 2561

26 กรกฎาคม 2561 สพอ.สว่างแดนดิน แจกพันธ์ปลาดุกให้แก่ครัวเรือนสัมมาชีพ ในโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้ครอบครัวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 695 ครัวเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sawangdaendin วันที่

23 – 26 กรกฎาคม 2561 ทีม สพอ.สว่างแดนดิน เข้าร่วมอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมฝึกอบรมนักเล่าเรื่องและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร

บริการของเรา