นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสทิงพระอำเภอสทิงพระ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา