นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสารภี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย saraphi วันที่ 07 ต.ค. 2562

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสารภี ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านหนองสี่แจ่ง ม.1 ต.หนอกแฝก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย saraphi วันที่ 04 ก.ย. 2562

นายอำเภอสารภีมอบเกียรติบัตร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่(เชียงใหม่100%) ประจำปี 2561/2562

บริการของเรา