นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสารภี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย saraphi วันที่ 29 มี.ค. 2562

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 80 คน ศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน และสวนนายอนนท์ ยศอนันต์ ปราชญ์ชาวบ้าน ม.6 ต.ขัวมุง อ.สารภี

บริการของเรา