ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสารภี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

บริการของเรา